Главная

Trade and Service Outlet

No. City Name of SSPT Address Contact phone Working hours
1KokshetauSoftmaster LLPKokshetau, 29 Potanin str.8(7162)25446409:00-18:00
2KokshetauYuNA petrol station No.1Kokshetau, Constructors' city8(7162)76126809:00-22:00
3KokshetauYuNA petrol station No.2Kokshetau, Kokshetau - Atbassar track8(7162)31518309:00-21:00
4KokshetauYuNA petrol station No.3Kokshetau, Valikhanov str. (track to Shchuchinsk)8(7162)77309309:00-20:00
5KokshetauYuNA petrol station No.5Kokshetau, Akan Seri str., corner of Gorky str.8(7162)320823round-the-clock
6KokshetauEtalon petrol station, No.15Kokshetau, 88 Budennyi str.8(7162)33759609:00-20:00
7KokshetauEtalon petrol station, No.16Kokshetau, drive to Shchuchinsk track8(7162)33759609:00-20:00
8KokshetauProviant supermarket (Proviant LLP)Kokshetau, 166 Auelbekov str., cash desk 18 (7162) 76349309:00-02:00
9KokshetauZhasmin supermarketKokshetau, 47 Yelemessov str.8(7162)25077008:00-23:00
10KokshetauSoyuz supermarket (Kristall TH)Kokshetau, 173 Valikhanov str.8(7162)32941409:00-23:00
11KokshetauSoyuz shopKokshetau, 73 Akan Seri str.8(7162)25543509:30-20:00
12KokshetauSoyuz shopKokshetau, 1 Vassilkovskiy mcrd.8(7162)42483809:00-20:00
13KokshetauProdmir shopKokshetau, 8 Gorky str.8(7162)25464009:00-19:00
14KokshetauProviant shopKokshetau, 236/32 Auezov str.8(7162)252351, 25585809:00-21:00
15KokshetauOmsk Bacon shopKokshetau, 134b, Abay str.8(7162)773277, 77347709:00-20:00
16KokshetauAzart shop, Omsk Bacon sectionKokshetau, 15a Mir str.8(7162)773277, 77347709:00-19:00
17ShchuchinskPlaneta TCAkmola region, Shchuchinsk, 61 Sovetskaya str.8(71636)4425710:00-19:00
18KokshetauYASO THKokshetau, 188 Ualikhanov str.8(7162)77125709:00-18:00
19KokshetauYASHO shopKokshetau, 65/2 Akan Seri str.87162-77125709:00-18:00
20KokshetauAvto shopKokshetau, 6/3 Mir str.87162-77125709:00-18:00
21ShchuchinskIntercom shopAtbassar, 46a Zheleznodorozhnaya str.8(71643)2570909:00-20:00
22KokshetauBoulevard caf� barKokshetau, 85 Abay str.8(7162)254670, 25353709:00-01:00
23KokshetauFirst lunch barKokshetau, 62 Auelbekov str.8(7162)25626212:00-02:00
24KokshetauEurasia shisha barKokshetau, 101 Auelbekov str.8(7162)25475312:00-05:00
25KokshetauNordFarm drugstoreKokshetau, 220 Auezov str.8(7162)40226809:00-20:00
26KokshetauCash Wille casinoBurabay settl., Korkem mcrd.8(71630)73242round-the-clock
27KokshetauZhekebatyr hotel complexKokshetau, 184 Auezov str.8(7162)269634, 266734round-the-clock
28KokshetauPlaza hotel (restaurant, pub)Kokshetau, 70 Auelbekov str.8(7162)401519, 401263, 251765round-the-clock
29KokshetauPlaza hotel (reception)Kokshetau, 70 Auelbekov str.8(7162)401519, 401263, 251765round-the-clock
30ZerendaZeren-Nur recreation centerAkmola region, Szerenda settl.8(71632)21306, 22594round-the-clock
31ShchuchinskKokshetau recreation houseAkmola region, Shchuchinsk, south-west of Shchyuchye lake8(71636)90305round-the-clock
32ShchuchinskAlem Plus hotelAkmola region, Shchuchinsk district, Borovoye settl.8 (71630) 71001, 71817round-the-clock
33ShchuchinskAlem hotelKokshetau, 6 Vernadskiy str.8(7162)319058, 319133round-the-clock
34KokshetauOffice of Kokshetau Zholdary LLPKokshetau, 193A Ualikhanov str.8(7162)77510508:30-18:00
35KokshetauCustoms control departmentAkmola region, Kokshetau, 21 Pushkin str.8(7162)25575409:00-18:00
Certificate of State Re-registration of Legal Entity, issued by the RK Ministry of Justice on 24 January, 2008